Thêm "CT so Sánh" phụ Tùng qua Xuất hiện > Vật dụng > so Sánh.

Nhà đẹp

NHỮNG MẪU NHÀ LÀ TINH HOA TRONG THIẾT KẾ VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT